Villaträdgård, Lund

En genomgripande förändring av trädgården som tidigare endast bestod av en stor gräsmatta. In kom mer rumslighet och ett naturligt nyttjande av tomtens höjdskillnader, vintergröna växter, perenner, varierande material och vatten.

Ett samspel mellan trädgårdens mjuka linjer och funkishusets strama form.

Design: vår/sommar 2008.
Anläggning: Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar, sommar/höst 2009.


 

---------------------------------------------
Scrolla till höger för att se fler bilder!