Trädgård i Lilla Lomma

Trädgården är omgiven av låga vitputsade äldre byggnader och har gamla knotiga äppelträd och stora buxbomsklot som stod som grund för den nya trädgården.

Nya gångar, strukturer och sittplatser, samt en stor blomstrande rabatt som man upplever från alla håll, ger trädgården en helhetskänsla och binder ihop de olika byggnaderna. Växtligeheten domineras av doftande växter och nyttoväxter; kryddväxter, långlivade perenner och klassiska doftinslag såsom honungsros och pion.

Design: 2010.
Anläggning: Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar (2010-2011).

 

---------------------------------------------
Scrolla till höger för att se fler bilder!